Home » documentaires » documentaire producent

documentaire producent

Stichting Pelicula

documentaire producent joost schrickxDocumentaire producent Stichting Pelicula bestaat sinds 2004. Drijvende kracht achter de organisatie is artistiek leider tevens voorzitter Joost Schrickx.

Stichting Pelicula heeft als documentaire producent ingevolge haar statuten ten doel:

  • het ontwikkelen, financieren, produceren, schrijven en realiseren van documentaires,
  • alsmede het opzetten en geven van workshops en andere vormen van voorlichting op dit gebied,
  • en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Documentaire producent

Stichting Pelicula beschikt over een groot netwerk van film-professionals, inhoudelijke en financiële adviseurs. Voor ieder afzonderlijk project wordt steeds een specifiek en uitgebalanceerd projectteam samengesteld. Stichting Pelicula richt zich met haar producties bij voorkeur op onderwerpen die weinig of geen aandacht krijgen via de reguliere media.

Erfgoed

Stichting Pelicula begeeft zich de laatste jaren wat betreft de documentaires die zij produceert, steeds meer op het gebied van Nederlands erfgoed en het behoud daarvan. Zo realiseerde Stichting Pelicula in de voorbije jaren een documentaire over de traditionele duivensport, over Brabantse oorlogs- en bevrijdingsherinneringen, over een executie in Noord-Holland tijdens de tweede wereldoorlog, over de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Hildo Krop en zijn werk en over pianist en componist Hans Henkemans en zijn betekenis voor het muzikale erfgoed.

Boeken

Stichting Pelicula is tevens uitgever van boeken over scenarioschrijven en storytelling.

Portfolio

Om een indruk te krijgen van de producties van Stichting Pelicula, zie ook onze documentaire porfolio.