Hildo Krop en FaunHoe de Faun de inwoners van Amsterdam probeerde te redden van de ondergang

Logline

De Faun ziet hoe het Amsterdam van 1920 overgenomen wordt door industrie. Groen maakt plaats voor grijs. Hij reist door de stad en probeert de burgers te waarschuwen. Zij luisteren naar hem, en volgen hem, maar uiteindelijk verliest de Faun hen aan de greep van de industrie. Hij hoopt dat zijn verhaal wel een volgende generatie kan inspireren…

Doelstelling

Wij willen een bezoeker meenemen op een spannende tocht langs beeldhouwwerken van Hildo Krop. Ieder beeldhouwwerk in de route staat voor een hoofdstuk in een animatie waarin de Faun stap voor stap zijn missie probeert te verwezenlijken. Al gaande de route krijgt de bezoeker via deze korte animaties – die op rijm worden gezet – een indruk hoe begin vorige eeuw de Faun naar Amsterdam kwam om de Amsterdammers te helpen zich te beschermen tegen het kapitaal en hun band met de natuur te herstellen. De bezoeker zal zich realiseren dat de strijd die de Faun destijds voor en samen met de Amsterdammers voerde nog steeds actueel is. Voorafgaand aan het volgen van de route of na afloop ervan kan een bezoeker alle korte animaties achter elkaar zien in goede volgorde waarbij zich de dramatische strijd van de Faun in al zijn glorie ontvouwt.

Hildpo Krop en Faun appelsContext

Op 1 november 2018 ging de documentaire ‘Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar’ in première in Stedelijk Museum Amsterdam. Na afloop was er een debat over de vraag hoe kunst in de Amsterdamse openbare ruimte onder de aandacht van een jonger en meer divers publiek gebracht kan worden. Het debat, waaraan ook een aantal ter zake deskundigen deelnamen, leidde tot een lijst van aanbevelingen. Zie verslag in bijlage.

Vorm van het kunstproject

Het kunstproject bestaat uit twintig losse animaties die gelinkt zijn aan steeds een ander beeldhouwwerk van Hildo krop en die autonoom en in willekeurige volgorde bekeken kunnen worden. Samen en in volgorde vertellen de animaties het volledige verhaal van de Faun die naar Amsterdam kwam om de Amsterdammers te redden.

Geïnspireerd door de beeldhouwwerken van Hildo Krop vertellen we het verhaal van de Faun. Deze wordt gepresenteerd als een korte animatie (1) en als loop of fietsroute (2).

  1. In de animatie, met een looptijd van circa 10 minuten verdeeld over twintig hoofdstukken, vertellen wij het complete verhaal van de Faun. Aan de hand van foto’s illustreren we het Amsterdam van 1920 en plaatsen de Faun op de Amsterdamse straten uit die tijd. De animatie wordt begeleid door poëzie speciaal voor dit doel geschreven.
  2. De loop/fietsroute, met een duur van circa 1 tot 2 uur, vormt een route door alle stadsdelen van oud Amsterdam. De route leidt langs twintig Hildo Krop beelden welke stuk voor stuk relateren aan het verhaal van de Faun. Met gebruik van een app kan de wandelaar per beeld een nieuw hoofdstuk uit de animatie bekijken. Na afloop heeft de wandelaar alle twintig hoofdstukken verzameld en is het verhaal compleet.

Activiteiten

Op basis van de synopsis zoals weergegeven in bijlage ontwikkelt animator Boriz Baatsen een twintigtal animaties. Een voorstudie van zo’n animatie staat op: http://www.pelicula.nl/faun

Deze animaties worden vervolgens ondersteund door een gedicht van dichteres Hannah van Binsbergen. Zij laat zich hierbij o.a. inspireren door een beroemde dichter uit die tijd van wie ook Hildo Krop een groot bewonderaar was, namelijk Herman Gorter. Een voorbeeld van zo’n gedicht, in een eerder stadium als voorstudie geschreven door dichteres Joos Jonges, is te vinden in bijlage.

De resulterende ‘dicht-animaties’ worden ontsloten via een app die een bezoeker voert langs de in de animatie voorkomende beeldhouwwerken van Hildo Krop in de Amsterdamse buitenruimte. Drie van deze beeldhouwwerken bevinden zich in Amsterdam-Centrum.
De animatie als een geheel wordt vertoond in lokale filmtheaters, onder meer De Uitkijk en op AT5/Media NH.

Bij de distributie van de losse animaties en de volledige lange animatie wordt aangesloten bij de herdenking van het vijftigste sterfjaar van Hildo Krop in 2020.

Krop en Faun luierenMini-Synopsis

Rond 1916 worden de Amsterdammers onderdrukt door het kapitaal en hebben ze iedere verbinding met de natuur verloren. De god Pan stuurt dan een van zijn helpers, een halfgod die Faun wordt genoemd, naar Amsterdam om het kapitaal te bevechten en de verbinding tussen de natuur en de Amsterdammers te herstellen. De Faun gebruikt stadsbeeldhouwer Hildo Krop om via zijn beeldhouwwerken met de Amsterdammers te communiceren en zo zijn missie te volbrengen. In eerste instantie probeert de Faun op deze manier aan de mensen te laten zien hoe mooi de natuur is en hoe gevaarlijk het kapitaal. Als dat niet het gewenste effect heeft, openbaart de Faun zichzelf aan de mensen, eerst als onschuldig wezentje dat in harmonie leeft in en met de natuur. Als ook dat niet werkt, probeert de Faun de mensen tevergeefs angst in te boezemen voor het kapitaal. Dan acht de Faun het moment rijp om zich onder de mensen te begeven, hij wórdt zelfs een beetje mens. Nu lijkt de Faun inderdaad tot zijn tevredenheid een verandering bij de Amsterdammers tot stand te brengen. Helaas slaat de Faun door in zijn menszijn, en dreigt hij nu zelf ook zijn binding met de natuur te verliezen. Dit geeft het kapitaal de gelegenheid om toe te slaan en de Faun uit Amsterdam te verdrijven. Het werk van Hildo Krop zal daarna nooit meer worden wat het daarvoor geweest is; hij committeert zich voortaan aan de Nieuwe Zakelijkheid.
Bij zijn vertrek realiseert de Faun zich dat de Amsterdammer anno 1920 klaarblijkelijk nog niet toe was aan zijn boodschap. Hopelijk is dat ruim 100 jaar later wél het geval…

Relatie met de omgeving van het project

Veel mensen die anders niet bijzonder geïnteresseerd zijn in beeldhouwwerken uit de vorige eeuw zoals die her en der verspreid in Amsterdam staan, zullen door de speelsheid van de animatie en de kracht van het gedicht die samen het nog altijd actuele verhaal van de Faun en zijn missie ontsluiten, wel aangesproken en gegrepen worden. Dit geldt met name voor jongeren en voor mensen met een niet-traditioneel-Nederlandse culturele achtergrond. Daarmee draagt dit project bij aan diversiteit.
Bij inwoners zal dit project tot een gevoel van trots op de eigen buurt leiden, het project bestrijkt vijf verschillende stadsdelen.
Het zal zowel inwoners als bezoekers en toeristen doen realiseren dat geen enkel kunstwerk of versiering in de stad zomaar een kunstwerk of versiering is. Overal zit wel een verhaal achter; de uitdaging is om dit verhaal ook daadwerkelijk te vinden.