Documentaire producent Stichting Pelicula bestaat sinds 2004.

Stichting Pelicula heeft als documentaire producent ingevolge haar statuten ten doel: het ontwikkelen, financieren, produceren, schrijven en realiseren van documentaires, alsmede het opzetten en geven van workshops en andere vormen van voorlichting op dit gebied, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

RSIN: 814430466

Bestuurssamenstelling en functie:

Naam: Schrickx, Johannes Antonius
Geboortedatum: 05-01-1963
Datum in functie 12-03-2004
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) bevoegdheid18-02-2013

Naam: Schrickx – Domingos Cristovao, Elsa
Geboortedatum 18-07-1984
Datum in functie 01-10-2013 (datum registratie: 16-10-2013)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Dorenbos, Johannes Everardus Bonifacius
Geboortedatum 10-11-1961
Datum in functie 05-11-2018 (datum registratie: 05-11-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Hoofdlijnen beleidsplan

Beloningsbeleid

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Routebeschrijving

storytelling boek van auteur Joost Schrickx

Over eigenaar Joost Schrickx

Voormalig jurist Joost Schrickx is de oprichter van Stichting Pelicula (2004). Hij gebruikt de stichting om zijn documentaire- en andere filmprojecten te faciliteren en te financieren. Tevens is Stichting Pelicula de uitgever van de boeken die Joost Schrickx schreef over scenarioschrijven en storytelling.

Wat vinden anderen van Pelicula?

Joost is een gedreven verteller, die niet te beroerd is om in zijn eigen keuken te laten kijken. Zijn workshops kennen een mooie afwisseling van zelf schrijven en zelf nadenken over de werking van plot in verhalen en films. Joost gaf integer commentaar, waardoor ik er plezier in kreeg om mijn eigen productie aan hem voor te leggen.

Tinny Gokker, Publicist en filosoof

Neem contact op

Vragen? Of benieuwd naar de mogelijkheden.