Scenario Masterfase

Geïnspireerd en ondersteund door een ervaren docent in 12 stappen toewerken naar een eigen scenario voor een (middel)lange speelfilm of documentaire

Onder begeleiding van de ervaren scenarioschrijver, filmmaker en docent Joost Schrickx, ontwikkelen deelnemers tijdens deze unieke Masterfase scenarioschrijven een scenario voor een middellange speelfilm of documentaire.

Aanmelden

Data en lokatie
De eerstvolgende Masterfase start op vrijdag 9 april 2021.
Daarna zijn er lesdagen op de volgende vrijdagen: 30 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli.

De Masterfase vindt plaats in Amsterdam. Een lesdag duurt van 10.00 tot 16.30.

12 stappen
De Reis van de held zoals Joseph Campbell die beschrijft in zijn boek The Hero with the thousand Faces staat voor een universeel model dat ten grondslag ligt aan veel zo niet alle goed vertelde verhalen. Dit model dat Campbell als het ware distilleerde uit bestaande grote klassieke verhalen, sprookjes en mythen is voor veel schrijvers een inspiratiebron omdat het een ideale ‘goddelijke’ structuur oplevert die in oneindig veel variaties kan worden toegepast.

Masterfase scenarioschrijvenDit model dat in zijn eenvoudigste vorm bestaat uit 12 modulaire stappen of fases ligt in tweeërlei opzicht ten grondslag aan de Masterfase. Ten eerste levert het de aandachtspunten op waarop per bijeenkomst de nadruk zal liggen. Stap voor stap ontwikkelt een deelnemer aan de Masterfase zijn scenario voor een speelfilm of documentaire. De eerste bijeenkomst gaat het vooral over de ‘Ordinary world’ en de ‘Call for Adventure’ de, de tweede keer zal de ‘Refusal of the Call’ en de ‘Mentor’ centraal staan, etc.

Daarnaast zal dit model dienen om de fase te duiden waarin iedere schrijver, lees deelnemer aan de Masterfase, zich op een bepaald moment zélf bevindt. Ook een schrijver zal in eerst instantie moeilijk uit zijn comfortzone te brengen zijn, een mentor – in de vorm van zijn mededeelnemers of zijn of haar docent – nodig hebben om op gang te komen, etc. Er zullen voor een deelnemer heel wat hoofdbrekens, wanhoop, dreigende ondergang en tijdelijke overwinningen aan te pas komen, voordat hij of zij gewapend met de elixer en getransformeerd tot schrijver de Masterfase zal volbrengen.

Archetypes
In zijn boek over de reis van de held onderscheidt Campbell archetypes. Dit zijn generieke figuren die zo goed als in elk verhaal voorkomen. Voorbeelden zijn de held, de heraut, de mentor, de joker en het kwaad. Vaak maar niet altijd is een archetype gekoppeld aan een specifieke fase van de reis van de held maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Campbell ontleent zijn archetypen aan de leer van het collectieve bewustzijn van Carl Jung. Volgens Jung zijn alle archetypes in meer of mindere mate in ieder mens aanwezig en komen wij er tijdens en door onze dromen mee in contact.

Net als de 12 stappen van de held zullen ook de archetypes tijdens de Masterfase in tweeërlei opzicht een rol spelen. Iedere plenaire bijeenkomst zal er een specifieke archetype centraal staan. De rol van dat archetype in het scenario van de deelnemers, of juist de afwezigheid daarvan, zal die dag specifieke aandacht krijgen. Daarnaast zal die dag dat archetype opgezocht worden in de schrijver zelf, o.a. door daarop gerichte inspiratie-oefeningen.

Logline van de Scenario Masterfase
Mentor tijdens masterfaseTijdens de Masterfase werkt iedere deelnemer, mede aan de hand van en geïnspireerd door de 12 stappen van de held en verschillende archetypes, aan zijn of haar eigen idee voor een (middel) lange speelfilm of documentaire. De Masterfase is bedoeld om voor iedere deelnemer uit te monden in een scenario voor een speelfilm of documentaire tussen de 10 en de 80 minuten.

Joost Schrickx maakt zich er hard voor dat de deelnemer die hier helemaal voor gaat aan het eind van de Masterfase inderdaad zijn of haar gedroomde scenario geschreven zal hebben.

De scenario masterfase eist wel een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemers.

Begeleiding per email
Joost Schrickx zal per email ieder deelnemer individuele en specifieke begeleiding geven, afgestemd op de individuele kwaliteiten, krachten en zwakheden en uitgaande van de schrijf-fase waarin de individuele deelnemer zich op dat moment bevindt. Voor deze digitale begeleiding is per deelnemer 1,5 uur beschikbaar.

Plenaire bijeenkomsten
Naast de individuele email-begeleiding worden er 6 plenaire bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.30 uur ingepland. Aan de hand van de vooruitgang en blokkades van de individuele deelnemers zal Joost Schrickx per bijeenkomst een programma samenstellen waarvan iedere deelnemer op dat moment optimaal profijt zal hebben. Joost Schrickx tilt als het ware de concrete specifieke schrijfproblemen van de deelnemers naar een algemeen abstract niveau dat aansluit bij ieders schrijfproduct. Ook zal Joost Schrickx voor iedere plenaire bijeenkomst een aantal toegepaste inspiratie-oefeningen ontwikkelen. Het doel van deze oefeningen is om de inhoud van de verschillende schrijfproducten te verdiepen en de deelnemer op ideeën en inzichten te brengen waar hij of zij anders nooit opgekomen zou zijn.

Joost Schrickx zal zich bij dit alles steeds laten leiden door het model van The Hero with the Thousand Faces zoals dat door Campbell beschreven wordt. Maar natuurlijk zullen ook andere scenario-leerstukken aan bod komen. Deze zullen door Joost Schrickx ingepast worden in het leidende 12 stappen model.

Joost Schrickx zal zijn abstracte kennisoverdracht en de inspiratie-oefeningen dusdanig samenstellen dat iedere plenaire bijeenkomst voor iedere deelnemer een waardevolle en steeds weer verrassende sessie wordt.

Per bijeenkomst zullen toepasselijke maar soms ook juist verwarrende fragmenten getoond worden. Soms worden ook de deelnemers gevraagd om voor hen – wat scenario betreft – inspirerende fragmenten mee te nemen. Dit kunnen ook zogenaamde ’jat-fragmenten’ zijn, fragment waardoor een deelnemer zich wil laten inspireren of waarvan hij of zij wil afkijken.

Structuur
Iedere plenaire bijeenkomst heeft een vaste steeds terugkerend structuur, die een raamwerk biedt waarbinnen eindeloos gevarieerd kan worden. Deze structuur kent met name de volgende elementen, niet perse in onderstaande volgorde:
1. Korte pitch waarbij een deelnemer zowel de inhoud van het verhaal als zijn of haar eigen schijfproces betrekt;
2. 2 Stappen van de held die centraal staan;
3. Archetype dat centraal staat
4. Op stappen en archetype gebaseerde schrijfoefeningen;
5. Verwante theorie;
6. Op verwante theorie gebaseerde schrijfoefeningen;
7. Illustrerend(e) fragment(en);
8. Inspiratie-oefeningen om schrijver een fase verder te brengen

Hoofdcommentator
Scenario masterPer schrijfproject benoemt Joost Schrickx een hoofdcommentator, dat is een deelnemer die in de ogen van Joost Schrickx goed bij het project van een collega-deelnemer past. De hoofdcommentator zal zich extra in het project van zijn of haar collega-deelnemer verdiepen. Ook zal deze hoofdcommentator steeds (bv via een cc.) betrokken worden bij de email begeleiding tussen docent en deelnemer waar de hoofdcommentator aan verbonden is.
Gastsprekers
Afhankelijk van beschikbaarheid en behoefte zal bij een aantal plenaire bijeenkomsten een voor iedereen inspirerende gastspreker uitgenodigd worden.

Onderlinge bijeenkomsten
Het staat de deelnemers vanzelfsprekend vrij elkaar tussen de plenaire bijeenkomsten door zo vaak te zien en te consulteren als hen goeddunkt. Digitaal of face-to-face.

Planning
Een en ander leidt tot het volgende concept-schema:

Plenaire bijeenkomst 1

Centraal: Ordinary world (Proloog)
Call to Adventure (Aanleiding)
Archetype: Hero en Herald
Inspiratie-oefeningen: Koffer met verhalen
Weghalen van schrijversschroom
Aanpalende Theorie: Premisse en Centrale vraag (o.a.)
Eerste narratieve cyclus
Openingsscène
Fragmenten: O.a.: Starwars, Midnight cowboy, Romancing the stone, documentaire(o.a.)
Extra: Korte pitch van ieders ideeën(o.a.)
Benoeming van hoofdcommentatoren

Plenaire bijeenkomst 2

Centraal: Refusal (Weerstand)
Mentor (of Godin)
Archetype: Mentor
Aanpalende Theorie: Logline en synopsis(o.a.)
Eerste akte
Tweede narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Overwinnen van weerstand
Gidsen en rolmodellen
Fragmenten: O.a.: Death becomes her, Dances with wolves, Barbarossa, documentaire
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 3

Centraal: Threshold (Selectiedrempel)
Test, allies, enemies (Nieuwe wereld)
Archetype: Threshold Guardian
Aanpalende Theorie: Point of no return
Motorisch moment
Derde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Overtuigingskracht
Groeien door heftige kritiek
Eigen nieuwe wereld
Fragmenten: O.a.: Ordinary people, Lawrence of Arabia, Star wars, documentaire
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Verslag van hoofdcommentatoren

Plenaire bijeenkomst 4

Centraal: Inmost cave (Inwijding)
Ordeal (Crisis)
Archetype: Shapeshifter
Aanpalende Theorie: Tweede acte
Motorisch moment
Vierde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Strijd tegen writersblock
Beproevingen
Fragmenten: O.a.: North by Northwest, Unforgiven, An officer and a gentleman, documentaire
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Tussenevaluatie

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 5

Centraal: Reward (Dolk)
Road back (Voorbereiding)
Archetype: Shadow
Aanpalende Theorie: Climax
Vijfde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Heftige kritiek op anderen
180 graden om
Fragmenten: O.a.: Dances with wolves, Beauty and the Beast, Silence of the Lambs, documentaire
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Verslag van hoofdcommentatoren

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 6

Centraal: Resurrection (Dood)
Elixer (Certificaat)
Archetype: Trickster
Aanpalende Theorie: Derde akte
Praktijk
Inspiratie-oefeningen: Angst en principes
Groei en groeistuipen
Fragmenten: O.a.: Jaws, Romancing the stone, Ordinary people, Casablanca, documentaire
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Uitreiking van certificaten
Eindevaluatie

Data en lokatie
De eerstvolgende Masterfase start op vrijdag 9 april 2021
Daarna zijn er lesdagen op de volgende vrijdagen: 30 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli.

De Masterfase vindt plaat in Amsterdam. Een lesdag duurt van 10.00 tot 16.30.

Kostprijs
Het volgen van de Masterfase kost een deelnemer 795,-.
Een deelnemer kan naast de voor de Masterfase gereserveerde 1,5 uur email-begeleiding extra email begeleiding inkopen voor een bedrag van € 75 per uur.
Alle bedragen zijn excl. 21% BTW.

Aanmelden