Tijdens deze unieke 6-daagse Workshop scenarioschrijven werkt iedere deelnemer – geïnspireerd en ondersteund door mij en door elkaar – toe naar een eigen scenario voor een speelfilm of documentaire

Ik, Joost Schrickx, verzorg in 2024 wederom een intensieve Workshop Scenarioschrijven voor fictie en documentaire.

Data en lokatie
De eerstvolgende Workshop start op vrijdag 26 januari 2024.
Daarna zijn er lesdagen op de volgende vrijdagen: 23 februari, 8 maart, 22 maart, 12 april en 3 mei 2024.
(Deze data kunnen in overleg nog aangepast worden.)

Tussen de lesdagen werken deelnemers aan hun eigen fictie- of documentaire-scenario. Daarnaast begeleid ik de deelnemers per email.

Voor iedereen die ervoor gaat: Succes verzekerd!

De Workshop vindt plaats in Amsterdam. Een lesdag duurt van 10.00 tot 16.00.

Tarief
Het volgen van deze Workshop kost een deelnemer 995,-.

Voor particulieren is dit bedrag all in. Voor bedrijven komt hier nog – aftrekbare – btw bij.

Flexibiliteit
Mocht óf de planning óf de prijs op onoverkomelijke bezwaren stuiten, neem dan even contact op. Wellicht valt hier nog wat aan te doen.

12 stappen als uitgangspunt
De Reis van de held zoals Joseph Campbell die beschrijft in zijn boek The Hero with the thousand Faces staat voor een universeel model dat ten grondslag ligt aan veel zo niet alle goed vertelde verhalen. Dit model dat Campbell als het ware distilleerde uit bestaande grote klassieke verhalen, sprookjes en mythen is voor veel schrijvers een inspiratiebron omdat het een ideale ‘goddelijke’ structuur oplevert die in oneindig veel variaties kan worden toegepast.

Masterfase scenarioschrijvenDit model dat in zijn eenvoudigste vorm bestaat uit 12 modulaire stappen of fases ligt in tweeërlei opzicht ten grondslag aan de Workshop. Ten eerste levert het de aandachtspunten op waarop per bijeenkomst de nadruk zal liggen. Stap voor stap ontwikkelt een deelnemer aan mijn Workshop zijn scenario voor een speelfilm of documentaire. De eerste bijeenkomst gaat het vooral over de ‘Ordinary world’ en de ‘Call for Adventure’, de tweede keer zal de ‘Refusal of the Call’ en de ‘Mentor’ centraal staan, etc.

Daarnaast zal dit model dienen om de fase te duiden waarin iedere schrijver, lees deelnemer, aan de Workshop, zich op een bepaald moment zélf bevindt. Ook een schrijver zal in eerst instantie moeilijk uit zijn comfortzone te brengen zijn, een mentor – in de vorm van zijn mededeelnemers of zijn of haar docent – nodig hebben om op gang te komen, etc. Er zullen voor een deelnemer heel wat hoofdbrekens, wanhoop, dreigende ondergang en tijdelijke overwinningen aan te pas komen, voordat hij of zij gewapend met de elixer en getransformeerd tot schrijver de Workshop zal volbrengen.

Archetypes
In zijn boek over de reis van de held onderscheidt Campbell archetypes. Dit zijn generieke figuren die zo goed als in elk verhaal voorkomen. Voorbeelden zijn de held, de heraut, de mentor, de joker en het kwaad. Vaak maar niet altijd is een archetype gekoppeld aan een specifieke fase van de reis van de held maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Campbell ontleent zijn archetypen aan de leer van het collectieve bewustzijn van Carl Jung. Volgens Jung zijn alle archetypes in meer of mindere mate in ieder mens aanwezig en komen wij er tijdens en door onze dromen mee in contact.

Net als de 12 stappen van de held zullen ook de archetypes tijdens de Workshop in tweeërlei opzicht een rol spelen. Iedere plenaire bijeenkomst zal er een specifieke archetype centraal staan. De rol van dat archetype in het scenario van de deelnemers, of juist de afwezigheid daarvan, zal die dag specifieke aandacht krijgen. Daarnaast zal die dag dat archetype opgezocht worden in de schrijver zelf, o.a. door daarop gerichte inspiratie-oefeningen.

Logline van de Scenario Workshop
Mentor tijdens masterfaseTijdens de Workshop werkt iedere deelnemer, mede aan de hand van en geïnspireerd door de 12 stappen van de held en verschillende archetypes, aan zijn of haar eigen idee voor een (middel) lange speelfilm of documentaire. De Workshop is bedoeld om voor iedere deelnemer uit te monden in een scenario voor een speelfilm of documentaire tussen de 10 en de 80 minuten.

Ik maak me er hard voor dat de deelnemer die hier helemaal voor gaat aan het eind van de Workshop inderdaad zijn of haar gedroomde scenario geschreven zal hebben.

De scenario workshop eist wel een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemers.

Begeleiding per email
Ik geef per email ieder deelnemer individuele en specifieke begeleiding, afgestemd op de individuele kwaliteiten, krachten en zwakheden en uitgaande van de schrijf-fase waarin de individuele deelnemer zich op dat moment bevindt. Voor deze digitale begeleiding is per deelnemer 1,5 uur beschikbaar.

Plenaire bijeenkomsten
Naast de individuele email-begeleiding worden er 6 plenaire bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur ingepland. Aan de hand van de vooruitgang en blokkades van de individuele deelnemers stel ik per bijeenkomst een programma samen waarvan iedere deelnemer op dat moment optimaal profijt zal hebben. Ik til als het ware de concrete specifieke schrijfproblemen van de deelnemers naar een algemeen abstract niveau dat aansluit bij ieders schrijfproduct. Ook ontwikkel ik voor iedere plenaire bijeenkomst een aantal toegepaste inspiratie-oefeningen. Het doel van deze oefeningen is om de inhoud van de verschillende schrijfproducten te verdiepen en de deelnemer op ideeën en inzichten te brengen waar hij of zij anders nooit opgekomen zou zijn.

Ik laat me bij dit alles steeds laten door het model van The Hero with the Thousand Faces zoals dat door Campbell beschreven wordt. Maar natuurlijk komen er ook andere scenario-leerstukken aan bod. Deze pas ik in in het leidende 12 stappen model.

Ik stel mijn kennisoverdracht en inspiratie-oefeningen dusdanig samen dat iedere plenaire bijeenkomst voor iedere deelnemer een waardevolle en steeds weer verrassende sessie wordt.

Iedere bijeenkomst worden toepasselijke maar soms ook juist verwarrende fragmenten getoond. Soms worden ook de deelnemers gevraagd om voor hen – wat scenario betreft – inspirerende fragmenten mee te nemen. Dit kunnen ook zogenaamde ’jat-fragmenten’ zijn, fragmenten waardoor een deelnemer zich wil laten inspireren of waarvan hij of zij wil afkijken.

Structuur
Iedere plenaire bijeenkomst heeft een vaste steeds terugkerend structuur, die een raamwerk biedt waarbinnen eindeloos gevarieerd kan worden. Deze structuur kent met name de volgende elementen, niet perse in onderstaande volgorde:
1. Korte pitch waarbij een deelnemer zowel de inhoud van het verhaal als zijn of haar eigen schijfproces betrekt;
2. Twee Stappen van de held die centraal staan;
3. Archetype dat centraal staat
4. Op stappen en archetype gebaseerde schrijfoefeningen;
5. Verwante theorie;
6. Op verwante theorie gebaseerde schrijfoefeningen;
7. Illustrerend(e) fragment(en);
8. Inspiratie-oefeningen om schrijver een fase verder te brengen

Scenario masterOnderlinge bijeenkomsten
Het staat de deelnemers vanzelfsprekend vrij elkaar tussen de plenaire bijeenkomsten door zo vaak te zien en te consulteren als hen goeddunkt. Digitaal of face-to-face.

Planning
Een en ander leidt tot het volgende programma:

Plenaire bijeenkomst 1
Centraal: Ordinary world (Proloog)
Call to Adventure (Aanleiding)
Archetype: Hero en Herald
Inspiratie-oefeningen: Koffer met verhalen
Weghalen van schrijversschroom
Aanpalende Theorie: Premisse en Centrale vraag (o.a.)
Eerste narratieve cyclus
Openingsscène
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Korte pitch van ieders ideeën(o.a.)
Benoeming van hoofdcommentatoren
Plenaire bijeenkomst 2
Centraal: Refusal (Weerstand)
Mentor (of Godin)
Archetype: Mentor
Aanpalende Theorie: Logline en synopsis(o.a.)
Eerste akte
Tweede narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Overwinnen van weerstand
Gidsen en rolmodellen
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 3
Centraal: Threshold (Selectiedrempel)
Test, allies, enemies (Nieuwe wereld)
Archetype: Threshold Guardian
Aanpalende Theorie: Point of no return
Motorisch moment
Derde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Overtuigingskracht
Groeien door heftige kritiek
Eigen nieuwe wereld
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Verslag van hoofdcommentatoren
Plenaire bijeenkomst 4
Centraal: Inmost cave (Inwijding)
Ordeal (Crisis)
Archetype: Shapeshifter
Aanpalende Theorie: Tweede acte
Motorisch moment
Vierde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Strijd tegen writersblock
Beproevingen
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Tussenevaluatie

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 5
Centraal: Reward (Dolk)
Road back (Voorbereiding)
Archetype: Shadow
Aanpalende Theorie: Climax
Vijfde narratieve cyclus
Inspiratie-oefeningen: Heftige kritiek op anderen
180 graden om
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Verslag van hoofdcommentatoren

Email begeleiding
Half uur per deelnemer

Plenaire bijeenkomst 6
Centraal: Resurrection (Dood)
Elixer (Certificaat)
Archetype: Trickster
Aanpalende Theorie: Derde akte
Praktijk
Inspiratie-oefeningen: Angst en principes
Groei en groeistuipen
Fragmenten: Toepasselijke fictie en documentaire fragmenten
Extra: Pitch van inhoudelijke en individuele vorderingen
Uitreiking van certificaten
Eindevaluatie

Kostprijs
Zoals hierboven al gezegd, het volgen van deze intensieve Workshop kost een deelnemer 995,-.

Voor particulieren is dit bedrag all in. Voor bedrijven komt hier nog btw bij.

Flexibiliteit
Mocht óf de planning óf de prijs op onoverkomelijke bezwaren stuiten, neem dan even contact op. Wellicht valt hier nog wat aan te doen.

Zin
Ik heb er zoals altijd weer heel veel zin in. En vergeet niet, voor iedereen die ervoor gaat stel ik mij garant dat er aan het einde van de rit een volwaardig scenario of filmplan ligt.