In deze bedrijfsfilm voor het Openbaar Ministerie, waarvoor Joost Schrickx het scenario schreef en Veronieke Schrickx en Dick Addens als acteurs optraden, wordt een dag uit het leven van een Officier van Justie belicht.