In de loop van 2006 ontstond binnen Pelicula het idee om over de wondere wereld van de ADHD een documentaire te maken. Een documentaire bedoeld om misverstanden en vooroordelen t.a.v. dit verschijnsel, zowel ten positieve als ten negatieve, tegen het licht te houden.

Vervolgens schreven we een Projectplan, een Communicatie- en Distributieplan en een synopsis. En we maakten een begroting en een financieringsplan. Met al deze documenten als bijlage dienden we een aanvraag in bij verschillende fondsen, o.a. via de algemene subsidie website “ aanvraag.nl”.

Dit leverde een aantal afwijzingen maar ook een aantal positieve reacties op! Zowel Stichting Kinderpostzegels Nederland als de Herenstichting bleken dusdanig enthousiast over de plannen van Pelicula dat ze bereid waren ons financieel tegemoet te komen in de uitvoering van onze plannen. Hun bijdragen waren echter bij lange na niet genoeg om de volledige begroting voor deze documentaire, die ook toen al de werktitel “ Stel je niet aan!” had, te dekken.

Zelfs toen er nog een garantie subsidie van Stichting Voorzorg Utrecht bijkwam was de begroting nog niet voor de helft gedekt. Er moesten dus meer subsidiënten gezocht worden, meer voorstellen geschreven worden en we moesten onze plannen kennelijk met nog meer enthousiasme en nog duidelijker presenteren.

Daarom besloten we de research te verdiepen en van de personen die bij deze research betrokken waren opnames te maken en om daar een enthousiasmerende pilot-montage van te maken. En dat alles om niet. Met Joost Schrickx als regisseur, Robert Weijs als cameraman en Harro Henkemans als editor leverde dit een aardige filmische impressie op. Een portret van een moeder met een zoontje met adhd, van een jonge moeder met adhd en van een alleenstaande man met adhd.

Het resultaat hiervan valt overigens te bekijken op de project website.

Ondanks al deze inspanningen, ondanks alle energie die erin gestopt werd, ondanks het feit dat zelfs een aantal – rijke – farmaceuten werd aangeschreven met het verzoek bij te dragen in de realisering, ondanks de commitverklaringen die Pelicula ontving van de vereniging voor kinderen met adhd, Balans, en de vereniging voor volwassenen met adhd, Impuls, lukte het niet om nog meer budget bij elkaar te schrapen.

Ondertussen kreeg Pelicula het druk met een aantal andere interessante projecten, zoals een documentaire over de samenwerking trussen Nederland en een klein woestijngebied in Senegal: Boer tot Boer.

De adhd documentaire plannen werden als gevolg van een en ander – voorlopig – in de ijskast gezet. Met het gevaar dat ook in dit geval, zoals zo vaak, uitstel afstel zou betekenen.

Maar dat liep gelukkig anders. Totaal anders!

Deel dit bericht!

Leave A Comment