Een goed verhaal vertel je vanuit een persoon die de gebeurtenissen ondergaat, niet andersom. Hoe spannend de gebeurtenissen ook zijn die je als filmmaker verzint, als je van tevoren niet een persoon gecreëerd hebt van vlees en bloed, een driedimensionaal persoon die de gebeurtenissen ‘meemaakt’, zal niemand zich er druk om maken.
Een haai voor de kust van Californië wordt pas interessant als er een aansprekend persoon is, een normaal persoon met universele kenmerken, die deze haai gaat bestrijden. Een zinkend schip betekent pas iets als er twee geliefden zijn van wie wij houden die dreigen tezamen met het schip door de zee verzwolgen te worden. Een bokswedstrijd wordt pas het aanzien waard als wij van een van de boksers door zijn persoonlijke verhaal zijn gaan houden. En zoekmachine optimalisatie principes spreken pas aan als zij door een gepassioneerd persoon met hart voor de zaak gepresenteerd worden.

En wat betekent het nu precies dat een persoon een gebeurtenis ondergaat? Dat betekent, om het heel complex te zeggen, dat zo’n gebeurtenis onderdeel uitmaakt van de narratieve cyclus van deze persoon.

Van de wat?

Je spreekt van een narratieve cyclus als er een situatie A is, waardoor een bepaald persoon gedwongen wordt een keuze te maken. Hij ziet zich geplaatst voor een dilemma, op basis waarvan hij – in psychologisch opzicht – tot een handeling wordt gedwongen waardoor er een situatie B ontstaat. Deze situatie B plaatst vervolgens deze zelfde persoon of een andere voor een dilemma hetgeen weer tot een handeling leidt waardoor een situatie C ontstaat.

Enzovoort.

Zolang een film of het scenario of plan dat eraan ten grondslag ligt voortdurend nieuwe narratieve cycli doorloopt en alles wat daarbuiten valt als irrelevant ter zijde legt, is de kans groot dat de film aansprekend wordt en een kern raakt.
Een garantie is het niet maar zonder gebruik van een structuur van narratieve cycli is de kans dat het filmverhaal ergens over gaat zo goed als verwaarloosbaar.

En dat kan toch niet de bedoeling van een film zijn, om nergens over te gaan.

Meer weten?

Deel dit bericht!

Leave A Comment