Op 20 en 21 november 2013 nam Pelicula wederom het onderdeel filmmaken van de Cultuurdagen van het Hooghelandt College te Amersfoort voor haar rekening. Filmcursus begeleiders voor de HAVO waren dit jaar filmmakers Joost Schrickx, Ludo Keeris en Simon Sliphorst. Voor het VWO waren de begeleiders Joost Schrickx en Ludo Keeris. Alle vijf hebben reeds veel ervaring in het begeleiden van jongere maar ook oudere filmmakers in spe.

Het thema van dit jaar was ‘Onoverbrugbare tegenstellingen.’ Iedere workshopbegeleider gaf eerst in vogelvlucht een inleiding tot de filmtheorie en de filmpraktijk. Iedere groepje van 6 tot 10 leerlingen diende daarna vanuit dit thema van ‘onoverbrugbare tegenstellingen’ een idee voor een korte film van zo’n 4 tot 6 minuten te ontwikkelen. Romeo en Julia, maar ook the Titanic, clashes tussen culturen of sexen en zelf de huidige Zwarte Piet discussie, ieder van deze controversen mocht aan de basis staan van een filmidee  voor deze filmworkshop. Vervolgens werd dit filmidee uitgewerkt tot een scenario. Dit scenario mondde op zijn beurt weer uit in een lijst van shots. En voor sommigen in een heus storyboard. Hierbij lag bij deze filmworkshop de nadruk op het beeldend en filmisch vertellen. Uiteindelijk werd het scenario en de bijbehorende shotlist op school en in de omgeving van de school ook daadwerkelijk opgenomen. Daarbij werd ieder groepje verdeeld in een regisseur, een cameraman, een geluidsman en een aantal acteurs en actrices. De filmworkshop mondde tenslotte uit in een aantal korte films die ’s middags tezamen met de andere eindresultaten van de Cultuurdag aan een enthousiast publiek getoond werden.

Deze filmcursus draagt op speelse en uitdagende wijze bij aan het verhalende en ook filmische inzicht van de veelal nog jonge deelnemers. Ook wordt het vermogen tot samenwerking getraind.

Voor een van de resultaten, zie bijvoorbeeld:

Deel dit bericht!

Leave A Comment