NIEUW

De Masterfase scenario is bedoeld om een eerste grote aanzet te geven waar het het opdoen van benodigde scenario-ervaring betreft. Onder begeleiding van de ervaren docent Joost Schrickx ontwikkelt iedere deelnemer een scenario voor een middellange speelfilm of documentaire. Om deel te mogen nemen aan de Masterfase dient een deelnemer over enige scenario-ervaring te beschikken.

12 stappen
Reis van de Held
De Reis van de held zoals Joseph Campbell die beschrijft in zijn boek The Hero with the thousand Faces staat voor een universeel model dat ten grondslag ligt aan veel zo niet alle goed vertelde verhalen. Dit model dat Campbell als het ware distilleerde uit bestaande grote klassieke verhalen, sprookjes en mythen is voor veel schrijvers een inspiratiebron omdat het een ideale ‘goddelijke’ structuur oplevert die in oneindig veel variaties kan worden toegepast.

Dit model dat in zijn eenvoudigste vorm bestaat uit 12 modulaire stappen of fases ligt in tweeërlei opzicht ten grondslag aan de Masterfase. Ten eerste levert het de aandachtspunten op waarop per bijeenkomst de nadruk zal liggen. Stap voor stap ontwikkelt een deelnemer aan de Masterfase zijn scenario voor een speelfilm of documentaire. De eerste bijeenkomst gaat het vooral over de ‘Ordinary world’ en de ‘Call for Adventure’ de, de tweede keer zal de ‘Refusal of the Call’ en de ‘Mentor’ centraal staan, etc.

Daarnaast zal dit model dienen om de fase te duiden waarin iedere schrijver, lees deelnemer aan de Masterfase, zich op een bepaald moment zélf bevindt. Ook een schrijver zal in eerst instantie moeilijk uit zijn comfortzone te brengen zijn, een mentor – in de vorm van zijn medestudenten of zijn of haar docent – nodig hebben om op gang te komen, etc. Er zullen voor een deelnemer heel wat hoofdbrekens, wanhoop, dreigende ondergang en tijdelijke overwinningen aan te pas komen, voordat hij of zij gewapend met de elixer en getransformeerd tot schrijver de Masterfase zal volbrengen.

Archetypes

Archetype mentorIn zijn boek over de reis van de held onderscheidt Campbell archetypes. Dit zijn generieke figuren die zo goed als in elk verhaal voorkomen. Voorbeelden zijn de held, de heraut, de mentor, de joker en het kwaad. Vaak maar niet altijd is een archetype gekoppeld aan een specifieke fase van de reis van de held maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Campbell ontleent zijn archetypen aan de leer van het collectieve bewustzijn van Carl Jung. Volgens Jung zijn alle archetypes in meer of mindere mate in ieder mens aanwezig en komen wij er tijdens en door onze dromen mee in contact.

Net als de 12 stappen van de held zullen ook de archetypes tijdens de Masterfase in tweeërlei opzicht een rol spelen. Iedere plenaire bijeenkomst zal er een specifieke archetype centraal staan. De rol van dat archetype in het scenario van de deelnemers, of juist de afwezigheid daarvan, zal die dag specifieke aandacht krijgen. Daarnaast zal die dag dat archetype opgezocht worden in de schrijver zelf, o.a. door daarop gerichte inspiratie-oefeningen.

Logline van de Masterfase Scenarioschrijven

Tijdens de Masterfase scenario werkt iedere deelnemer, mede aan de hand van en geïnspireerd door de 12 stappen van de held en verschillende archetypes, aan zijn of haar eigen idee voor een (middel) lange speelfilm of documentaire. De Masterfase is bedoeld om voor iedere deelnemer uit te monden in een scenario voor een speelfilm of documentaire tussen de 10 en de 80 minuten.

Docent Joost Schrickx maakt zich er hard voor dat de student die hier helemaal voor gaat aan het eind van de Masterfase inderdaad zijn of haar gedroomde scenario geschreven zal hebben.

De masterfase eist wel een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemers.

Begeleiding per email

De docent zal per email iedere deelnemer individuele en specifieke begeleiding geven, afgestemd op de individuele kwaliteiten, krachten en zwakheden en uitgaande van de schrijf-fase waarin de individuele student zich op dat moment bevindt. Voor deze digitale begeleiding is per deelnemer 1,5 uur beschikbaar.

Plenaire bijeenkomsten

Naast de individuele email-begeleiding zijn er 6 plenaire bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.30 uur gepland. Aan de hand van de vooruitgang en blokkades van de individuele deelnemers zal de docent per bijeenkomst een programma samenstellen waarvan iedere deelnemer op dat moment optimaal profijt zal hebben. De docent tilt als het ware de concrete specifieke schrijfproblemen van de deelnemers naar een algemeen abstract niveau dat aansluit bij ieders schrijfproduct. Ook zal de docent voor iedere plenaire bijeenkomst een aantal toegepaste inspiratie-oefeningen ontwikkelen. Het doel van deze oefeningen is om de inhoud van de verschillende schrijfproducten te verdiepen en de deelnemer op ideeën en inzichten te brengen waar hij of zij anders nooit opgekomen zou zijn.

De docent zal zich bij dit alles steeds laten leiden door het model van The Hero with the Thousand Faces zoals dat door Campbell beschreven wordt. Maar natuurlijk zullen ook andere scenario-leerstukken, als herhaling of als nieuw, aan bod komen. Deze zullen door de docent ingepast worden in het leidende 12 stappen model.

De docent zal zijn abstracte kennisoverdracht en de inspiratie-oefeningen dusdanig samenstellen dat iedere plenaire bijeenkomst voor iedere deelnemer een waardevolle en steeds weer verrassende sessie wordt.

Per bijeenkomst zullen toepasselijke maar soms ook juist verwarrende fragmenten getoond worden. Soms worden ook de studenten gevraagd om voor hen – wat scenario betreft – inspirerende fragmenten mee te nemen. Dit kunnen ook zogenaamde ’jat-fragmenten’ zijn, fragment waardoor een student zich wil laten inspireren of waarvan hij of zij wil afkijken.

Structuur
Iedere plenaire bijeenkomst heeft een vaste steeds terugkerend structuur, die een raamwerk biedt waarbinnen eindeloos gevarieerd kan worden. Deze structuur kent met name de volgende elementen, niet perse in onderstaande volgorde:

  1. Korte pitch waarbij een student zowel de inhoud van het verhaal als zijn of haar eigen schijfproces betrekt;
  2. 12 Stappen van de held die centraal staan;
  3. Archetype dat centraal staat
  4. Op stappen en archetype gebaseerde schrijfoefeningen;
  5. Verwante theorie;
  6. Op verwante theorie gebaseerde schrijfoefeningen;
  7. Illustrerend(e) fragment(en);
  8. Inspiratie-oefeningen om schrijver een fase verder te brengen

Hoofdcommentator

matrixPer schrijfproject benoemt de docent een hoofdcommentator, dat is een student die in de ogen van de docent goed bij het project van een collega-student past. De hoofdcommentator zal zich extra in het project van zijn of haar collega-student verdiepen. Ook zal deze hoofdcommentator steeds (bv via een cc.) betrokken worden bij de email begeleiding tussen docent en student waar de hoofdcommentator aan verbonden is.

Gastsprekers

Afhankelijk van beschikbaarheid en behoefte zal bij een aantal plenaire bijeenkomsten een voor iedereen inspirerende gastspreker uitgenodigd worden.

Planning

De Masterfase scenario beslaat 6 plenaire bijeenkomsten en iedere deelnemer zal 3 email consultaties van ieder een half uur hebben.

Inschrijving

Aanmelden

Deel dit bericht!

Leave A Comment