Hildo Krop in Stedelijk Museum

Stedelijk Museum Amsterdam – Sunday Seminar 18 November 2018

Hildo Krop Route

Première Documentaire Hildo Krop

In samenwerking met Stichting Pelicula organiseerde het Stedelijk Museum een Sunday Seminar rond de landelijke première van de documentaire “Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar”.

Sunday Seminar
Afgelopen zondag 18 november 2018 vond in het Stedelijk Museum in het kader van het Sunday Seminar de première van de door Stichting Pelicula geproduceerde documentaire ‘Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar’ plaats.

Input voor Seminar-debat
Voorafgaand aan de vertoning van de documentaire ging Ingeborg de Roode, Conservator industriële vormgeving van het Stedelijk Museum, in op de betekenis van Hildo krop voor de Amsterdamse School. Zij benadrukte hierbij dat Hildo Krop niet slechts een beeldhouwer was maar vele verschillende kunstvormen beheerste.

Daarna ging dhr. Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid in Amsterdam en portefeuillehouder Kunst en Monumenten, in op het beleid van het Stadsdeel ten aanzien van kunst in de openbare ruimte. De heer Capel beschouwt kunst in de openbare ruimte als de meest democratische en toegankelijke vorm van kunst. Het stadsdeel koestert het beeldhouwwerk van Hildo Krop. Maar ook vandaag de dag is Stadsdeel Zuid onder leiding van Capel actief met het ontwikkelen van kunst in de openbare ruimte. Onlangs werd in het Beatrixpark het beeld Future Past Glory onthuld en op het Stadionplein het kunstwerk 11 Rue Simon-Crubellier. Met deze en andere opdrachten zorgt Zuid ervoor dat kunst in het stadsdeel voor iedereen zichtbaar is en de stad mooier en beter wordt.

Na de presentatie van dhr. Capel volgde de vertoning van de documentaire, afgesloten door producent Joost Schrickx met een eerbetoon aan alle betrokkenen.

Seminar-debat
Hildo Krop PanelNa afloop van de vertoning van de documentaire boog een forum bestaande uit Tom Ooms (programmeur LAB111), Merel van der Vaart (promovendus en docent aan de UvA, gespecialiseerd in (digitaal) publieksbereik van cultureel erfgoed), Dorian Andrzejewski (projectmanager Appelsap, o.a. van Piet Parra x Appelsap sculptuur in het Amsterdamse Flevopark) en Joost Schrickx (Stichting Pelicula), zich over de vraag hoe cultureel erfgoed als dat van Hildo Krop onder de aandacht van een breder en vooral ook jonger publiek gebracht kan worden.

Als moderator fungeerde Ingeborg de Roode.

Tom Ooms gaf in het kader van deze discussie o.a. aan dat hij regelmatig film-events in Lab111 organiseert in de vorm van een totaal-ervaring met als doel meer beleving rondom cultuur. Dit kan, in combinatie met een gedegen en enthousiaste marketing, ervoor zorgen dat filmisch erfgoed aan jongeren ‘verkocht’ kan worden. Tom Ooms gaf als antwoord op de vraag hoe hij jongeren zou interesseren voor Krop: ‘Piet Parra inschakelen’. Zulke culturele ‘bruggen’ (Piet Parra is iemand die ook beelden maakt, maar een heel andere doelgroep aanspreekt) kunnen heel goed werken. Het onderwijs kan hier ook een relevante partner zijn.

Dorian Andrzejewski vertelde o.a. dat als voorbereiding op de plaatsing van de Piet Parra sculptuur in het Amsterdamse Flevopark zo’n 200 betrokkenen onder wie met name jongeren geënquêteerd zijn over de wenselijkheid van deze plaatsing. Ook is de mening van alle betrokken ondernemers geïnventariseerd.

Wat voor Merel van der Vaart een belangrijk punt was, is dat vragen ‘hoe we jongeren kunnen interesseren voor’ vaak beperkte impact heeft, omdat we dan denken vanuit de waarden die wij aan een onderwerp geven. Zij beschreef hoe Museumdirecteur & auteur Nina Simon het belang van relevantie benadrukt. In plaats van te vragen: Hoe kunnen wij jongeren overtuigen dat wat wij interessant vinden ook voor hen interessant is, stelt Nina Simon voor om te zeggen: Waarom/hoe is dit relevant voor jongeren? Dat betekende volgens Merel van der Vaart overigens niet dat Krop de facto niet relevant zou zijn voor jongeren. Daarnaast stelde Merel van der Vaart dat we ook onderscheid moeten maken tussen de beperkingen die een medium met zich meebrengt (zoals een app die voor gebruik eerst gedownload moet worden) en de vorm (Vlogs zijn ook videos, maar hebben vaak een andere vorm & taalgebruik dan de wat traditionelere documentaire).

Een delegatie van vier leerlingen van het Berlage Lyceum liet haar licht schijnen over de ideeën en conclusies van het Forum. Beeldhouwkunst vonden ze zeker wel interessant, maar met mate en liefst niet alleen het oudere werk maar juist ook het moderne werk, bij voorkeur gecombineerd met eigentijdse kunstvormen als hiphop.

Joost Schrickx, die met name geïnteresseerd was om te leren hoe hij de documentaire over Hildo Krop bijvoorbeeld door er een route-app uit te destilleren, onder bredere aandacht zou kunnen brengen, deed zijn voordeel met deze discussie. Zijn conclusie was dat alleen een route-app niet volstaat. Hij zal hier een moderne- jongeren aansprekende – draai aan moeten geven, zonder badinerend te zijn, om zijn doelstelling van bredere aandacht te kunnen verwezenlijken. Hij zal hierbij gebruik moeten maken van de mogelijkheden die sociale media tegenwoordig bieden. Het zal zeker een toegevoegde waarde hebben als bijvoorbeeld een jonge en populair presentator de route-app-kar zou kunnen trekken. Hier gaat Joost de komende maanden over nadenken en aan werken. Niet vanuit een ivoren toren, maar zoveel mogelijk in overleg met de doelgroep.

De laatste opmerking van de middag, nota bene van de zoon van Hildo Krop jr, dus van de achterkleinzoon van Hildo Krop, was wat dat betreft zeer waardevol. Hij gaf aan dat gebruik van QR—codes onder jongeren weer helemaal terug is. Een route-app langs Hildo Krop beeldhouwwerken zou wat hem betreft dan ook gecombineerd moeten worden met een fysieke QR—code met achtergrondinformatie en verwijzing naar de route-app op, bij of aan ieder afzonderlijk beeldhouwwerk.

Do’s en Don’ts
Toegespitst op de Hildo krop route-app die Stichting Pelicula wil ontwikkelen, door Amsterdam maar ook door Steenwijk, konden de volgende do’s en don’ts uit het Seminar gedestilleerd worden:
Hildo Krop route app

DO’SDONT’S
Route app of mobiele website
Vooroverleg met doelgroep
Filmpjes
Snelle montage
Klassieke muziek en moderne muziek
Nadruk op visuele aantrekkelijkheid
Vlog-stijl naast documentaire-stijl
Bewegelijke subjectieve camera
Archiefmateriaal versneden met nieuw materiaal
Jonge presentator
Culturele bruggen
QR-codes als analoge aandrijver
Gecombineerd met sociale media
Integreerbaar met andere routes en websites
Compact en gecomprimeerd
Professionele voice-over
Lengte per filmpje minder dan 3 minuten Folder
Folder
Werving van doelgroep achteraf
Slechts Stills en foto’s met voice over
Trage montage
Louter klassieke muziek
Nadruk op informatieoverdracht
Puur documentaire-stijl
Statische objectieve camera
Puur archiefmateriaal
Oudere presentator
Mono-focus
Ansichtkaartenboekjes als analoge aandrijver
Stand-alone
Modulair
Hoge kwaliteit maar veel geheugen
Ongeoefende (deskundige) voice-over
Lengte per filmpje meer dan 3 minuten