Is storytelling iets typisch menselijks?

Een neuroloog vertelde me eens dat het brein van de mens niet veel méér kan dan het brein van een reptiel. Op basis van informatie over een bepaald object – informatie die via de zintuigen binnenkomt – besluit een mens om te vluchten, te vechten, zich met het object voort te planten of om het op te eten. Een reptiel volgt precies hetzelfde proces bij het waarnemen van een object. Alleen werkt het bij een reptiel zo, dat het de volgende keer dat het eenzelfde, of een vergelijkbaar object tegenkomt, weer precies hetzelfde proces van begin tot eind doorloopt, zodat het dier dus steeds weer dezelfde beslissing neemt.

Hersenschors

Een mens heeft iets wat een reptiel niet heeft, en dat is een buitenste hersenschors. Die is in staat verbanden te leggen tussen verschillende gebeurtenissen. Met andere woorden: die buitenste hersenschors is in staat om storytelling-principes toe te passen en daardoor ogenschijnlijk willekeurige autonome gebeurtenissen te verenigen tot een verhaal, wat helpt om het leven samenhang te geven.

Verhalen ondersteunen een mens bij het ontwikkelen van zijn gevoel van individuele identiteit en, als de verhalen gedeeld worden, tot het ontstaan van een groepsidentiteit. Daarbij geven verhalen het leven zin en betekenis, en ook daaraan heeft een mens – in tegenstelling tot reptielen -een cruciale behoefte. Wat die behoefte betreft, kunnen de gereedschappen die ik in dit boek behandel – mits op de juiste wijze ingezet – ook een probaat middel tegen depressies en trauma’s zijn. Een depressieve kijk op de wereld of een traumatische herinnering komen in een ander daglicht te staan door die kijk of die herinnering om te vormen tot een ‘ander’ verhaal. Een verhaal met eenzelfde strijd als het oorspronkelijke, maar met een ander, positiever, einde.

Therapeutische omgevingen

Storytelling-gereedschappen worden daarom steeds vaker ingezet in therapeutische omgevingen. Het verlies van iets dierbaars kan in een verhaal (bijvoorbeeld) neergezet worden als ‘nodig’, en als ‘groei’ om de volgende stap in je leven te kunnen zetten.

Meer weten?

Koop mijn nieuwe boek “Storytelling – De weg naar het hart”.

En/of

Schrijf je in voor mijn workshop storytelling.

De laatste storytelling workshop van dit jaar vindt plaats op donderdag 12 december. Hierin komen alle storytelling principes ter sprake.

Aanmelden voor workshop

Deel dit bericht!

Leave A Comment