In deze donkere dagen voor Kerst wijs ik – filmmaker, auteur en trainer Joost Schrickx – graag even op de hoopgevende werking van verhalen. Storytelling technieken kunnen zeer behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een dergelijk hoopvol verhaal.

Mensen verlangen niet slechts massaal naar betekenis, ook hoop staat bij de meesten hoog op de verlanglijst.

Hoop ontstaat als een ander laat zien dat er een weg is uit de wanhoop; als er een oplossing voor tegenslag bestaat. En hoe groter de wanhoop, en hoe groter de tegenslag, hoe groter de strijd zal zijn om deze te overwinnen.

De heftigheid van de geleverde strijd is een maatstaf voor de mate van gegenereerde hoop.

Het is daarbij zo dat een goed verhaal een ontvanger uitdaagt om het eigen leven ook als een verhaal te zien, een verhaal dat aansluit bij het vertelde. Dus: als het verhaal uiteindelijk hoop biedt, zal de ontvanger in zijn eigen leven ook licht aan het eind van de tunnel gaan zien.

Het kerstverhaal over de geboorte van nieuw leven is dus ook zo’n verhaal dat licht brengt in donkere winterdagen. En zeer actueel op dit moment. In dezelfde lijn geeft het paasverhaal ons de ultieme hoop op verrijzenis.

Maar – op een veel beperktere schaal – kan ook het verhaal achter een bedrijf of achter een organisatie een bron van hoop zijn. Hoe maak je zo’n bedrijfsverhaal of organisatieverhaal? De hiervoor benodigde storytelling technieken komen uitgebreid ter sprake tijdens de eendaagse workshop storytelling die ik regelmatig verzorg.

De laatste workshop storytelling van dit jaar vindt overigens alweer plaats op donderdag 12 december a.s. Volgende week dus al. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Aanmelden voor workshop

Mijn workshop is gedeeltelijk gebaseerd op de twee boeken die ik over dit onderwerp mocht schrijven. Eind 2015 verscheen mijn Basisboek Scenarioschrijven. En in november 2019 verscheen ‘Storytelling – De weg naar het hart‘.

Deel dit bericht!

Leave A Comment