Documentaire Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar

Stichting Pelicula heeft een documentaire geproduceerd over Hildo Krop (1884-1970), die jarenlang Amsterdams stadsbeeldhouwer is geweest. Het is fascinerend dat deze kunstenaar uit het Overijsselse Steenwijk meer dan 400 beelden op gebouwen en bruggen in Amsterdam heeft nagelaten, terwijl de meeste mensen daar geen weet van hebben. Hij bepaalt met deze beelden voor een gedeelte nog steeds het stadsbeeld van Amsterdam en draagt met zijn beeldhouwkunst bij aan het Amsterdams cultureel erfgoed. Wie was de man achter deze beeldhouwwerken en hoe kon hij zo’n creatieve stempel op zijn tijd drukken?
Krops kunstwerken hoeven niet aan de vergetelheid ontrukt te worden. Krop zelf wél. Er is betrekkelijk weinig over hem gepubliceerd en er zijn niet veel mensen meer die hem goed gekend hebben.
moeder en dochter in documentaire over hildo kropAchter deze kunstenaar, tegen de achtergrond van turbulente perioden van de vorige eeuw, gaat een bijzonder verhaal schuil, dat wij via deze documentaire met een groter publiek delen. Krop was iemand die door de verschillende decennia heen altijd zijn rug recht wist te houden. Zelfs tegen het starre aan. En dat intrigeert: moeten wij hem bewonderen omdat hij hard werkte en het beste voor had met de samenleving? Of was hij een rigide ‘communist’ die zijn vermogen goed belegde?
Die twijfel laten wij de kijker meebeleven. Aan de ene kant ga je mee in Krops idealistische urgentie om iets te betekenen voor de samenleving. Aan de andere kant kun je hem ook zien als een opportunist die met linkse winden meewaait en zo zijn positie binnen de kring van opdrachtgevers veilig weet te stellen. Daar wringt het en dat maakt zijn verhaal spannend.
In deze film nemen wij de kijker mee op een zoektocht naar de ware Hildo Krop.

 

 

Regie: Ricardo Alvarez
Camera: Peter Mariouw Smit
Montage: Harro Henkemans
Producent: Joost Schrickx

Gerelateerde projecten