Een Scenario als basis voor doeltreffende Internet Bedrijfsfilms

Een uitdaging voor iedere filmmaker van bedrijfsfilms in opdracht

Open Studio heeft in samenwerking met maker Joost Schrickx de module “scenario schrijven voor opdrachtfilms” opgezet.

Steeds meer filmmakers generen geheel of gedeeltelijk hun inkomen met het realiseren van Internet bedrijfsfilms in opdracht. Voor een bedrijf, voor een onderwijsinstelling, voor de overheid of anderszins. Hoe beter een filmmaker in staat is reeds op papier – in de scenariofase dus – op de behoeften en doelstellingen van een – toekomstige – opdrachtgever in te spelen, des te makkelijker het hem of haar zal afgaan die opdrachtgever te overtuigen. Daarom biedt Open Studio het blok Scenario Bedrijfsfilm aan als laatste onderdeel van de Open Studio Vakopleiding Scenario. Waarbij dit blok ook als losse module valt te volgen.

De student wordt getraind om eerder geleerde scenariobeginselen dusdanig toe te passen dat een opdrachtgever of potentiële opdrachtgever maximaal tevreden gesteld wordt. Welk scenario van welk genre kan de doelstellingen van de opdrachtgever maximaal realiseren? En hoe kan de doelgroep van een opdrachtgever het best bereikt worden?

De student leert daarbij te denken vanuit de opdrachtgever. Wat zijn gegeven diens doelstelling de juiste scenario technische keuzes? Wordt het bijvoorbeeld fictie of documentaire, informatief of onderhoudend, kort of lang? Ook leert een student hoe hij het scenario kan integreren in een breder communicatieplan waarmee een opdrachtgever overtuigd kan worden dat zijn film zijn doelgroep inderdaad gaat bereiken. In dit communicatieplan zoals dat op Open Studio wordt behandeld spelen moderne en relatief goedkope communicatiemiddelen als internet en sociale media een belangrijke rol. De student leert daarbij alles over de voordelen en nadelen van het gebruik van bedrijfsfilms in de vorm van webvideo’s.

De educatieve bedrijfsfilm is een bijzondere soort opdrachtfilm waar relatief veel vraag naar is en die zijn specifieke eisen aan het scenario stelt. Deze zal dan ook expliciet aandacht krijgen. Dit geldt ook voor de trainingsfilm – zeker als training gericht is op mentaliteitsverandering is een film vaak hét medium bij uitstek. De meest voorkomende bedrijfsfilm is de reclamefilm. Ook deze komt daarom expliciet ter sprake.

Om sterk te staan in de beroepspraktijk zal de student leren op basis van een scenario of plan een – globaal – budget en een – globale – planning te maken en dit te verpakken in een overtuigende offerte. Een pakkende offerte kan namelijk cruciaal zijn om een potentiële opdrachtgever over de streep te trekken. Dit geldt zeker als een opdrachtgever meerdere filmmakers uitnodigt een offerte uit te brengen, wat vaak het geval is.

Dat laatste is ook de reden dat de student getraind wordt om een scenario of idee daarvoor op wervende wijze te pitchen. Ook daarmee kan wellicht nét een concurrent afgetroefd worden. Daarbij leert de student in de opbouw van zijn verhaal gebruik te maken van de 12 fasen zoals beschreven door Campbell en Vogler.

Tenslotte zal aandacht besteed worden aan hoe achteraf geëvalueerd kan worden of en in hoeverre een scenario en de daaruit voortvloeiende bedrijfsfilm de tevoren gestelde doelstellingen waarmaakt. In de scenariofase en in het communicatieplan dient namelijk reeds met deze evaluatie rekening gehouden te worden.

Na afloop van het blok kan de student het volgende:
• Snel op basis van een beperkte input en een behoefte van een klant een sterk idee voor een (web)video genereren
• Verschillende soorten en types opdrachtfilm onderscheiden en op basis daarvan een idee uitwerken
• Een idee op overtuigende wijze presenteren/pitchen
• Een idee plaatsen in een bredere context, gedefinieerd door o.a. budget, sociale media en video seo.
• Een idee verdiepen aan de hand van de ‘reis van de held’
• Een ‘leek’-concept van een opdrachtgever vertalen naar een professioneel scenario voor een web(video).

De cursusdagen voor het vak scenario schrijven voor opdrachtfilm vallen dit voorjaar op:

Vrijdag 28 maart 2014 (10.00 – 16.30)
Vrijdag 11 april 2014 (10.00 – 16.30)
Vrijdag 25 april 2014 (10.00 – 16.30)
Vrijdag 9 mei 2014 (10.00 – 16.30)
Vrijdag 23 mei 2014 (10.00 – 16.30)
Vrijdag 6 juni 2014 (10.00 – 16.30)

Meer informatie?

Benader Joost Schrickx of benader Open Studio.

Deel dit bericht!

Leave A Comment