Wat is de link tussen digitaal procederen en zelf films maken?

Visuele boodschap

Film is het medium bij uitstek om aan een doelgroep van kijkers een visuele boodschap over te brengen. Om een doelgroep daadwerkelijk iets te vertellen. En dat overbrengen van een boodschap, dit vertellen, gebeurt door de boodschap te verpakken in een spanningsboog. Daarbij wordt een spanning eerst  opgebouwd en vervolgens ingelost. Zo’n spanningsboog omspant de ontwikkeling van de film. Dat kan zijn van moment A naar moment B, van locatie A naar locatie B, van situatie A naar situatie B, van gemoedstoestand A naar gemoedstoestand B. Etc.

Deze ontwikkeling die je met je film wil laten zien dient eerst vastgesteld te worden, voordat er met filmen begonnen kan worden. Als dat niet gebeurt bestaat de kans dat de film nergens over gaat. Dat de film bloedsaai is, of dat de kijker iets anders concludeert dan dat de bedoeling was.

Het van tevoren vaststellen van de ontwikkeling die een film gaat laten zien, dat klinkt ingewikkeld maar hoeft dat niet te zijn.

Nu ook zelf films maken als deze

Raad voor de Rechtspraak

Als voorbeeld een film die we maakten voor de Raad voor de Rechtspraak over de invoering van digitaal procederen. Digitaal procederen komt steeds meer in de plaats van procederen op papier. Toen we dit bij onze eerste briefing hoorden, wisten we meteen dat we hiermee de ontwikkeling te pakken hadden die ons filmpje zou moeten gaan dragen. Een ontwikkeling van situatie A naar situatie B, namelijk van papieren dossiers naar digitale dossiers.

Toen we dat eenmaal wisten, stond ieder shot dat we bedachten, iedere interviewvraag die we van tevoren uitwerkten, het parallelle begin- en eindshot, eigenlijk het hele scenario, ieder zin, iedere komma, iedere spatie, in het teken van één en dezelfde spanningsboog. Namelijk de spanningsboog die ontstaat als je het contrast schetst tussen een ‘verleden’ papieren wereld enerzijds, en een zeer nabije toekomstige digitale wereld anderzijds.

Het resultaat van deze op de ontwikkeling geënte wijze van concept-ontwikkeling en filmmontage, een resultaat waarmee onze opdrachtgever de Raad voor de Rechtspraak, uiterst tevreden was, staat nu online.

Professionele ervaring

Het spreekt voor zich dat deze ‘eenvoudige’ wijze van filmmaken wel enige professionele ervaring vereist. Wij zijn zo vrij onszelf wat dat betreft als filmmakers aan te bevelen…

Workshop zelf films maken

Het kan echter ook eenvoudiger. Een simpele manier van zelf films maken en daarbij tegelijkertijd ook daadwerkelijk iets vertellen, is de kern van de Workshops die wij regelmatig organiseren.

Ga daarom nu ook zelf films maken en maak van uw organisatie een eigen mediabedrijf met eigen kanalen en eigen content-creatie!
Graag helpen wij u hierbij.

U zult daarbij overigens ook heel veel baat hebben bij het vierde deel van het Basisboek Scenarioschrijven. Dat gaat specifiek over het schrijven van concepten voor bedrijfsfilms en opdrachtfilms.

Deel dit bericht!

Leave A Comment