Ook een script-coach nodig?

Tijdens een sessie scenario begeleiding coachte ik een beginnend schrijver van een Nederlandse comedy-serie. Toen we de verschillende personages die hij bedacht had evalueerden en ontleedden, deden we een interessante ontdekking.

Onderscheid ‘want’ en ‘need’

Het is gangbaar, zeker bij scenario begeleiding waarbij ik zelf als coach betrokken ben, om een onderscheid te maken tussen wat een personage wil (ook wel: ‘want’) en waaraan een personage behoefte heeft (ook wel: ‘need’). De ‘want’ speelt zich doorgaans af op ‘aards’ en stoffelijk niveau. Goede voorbeelden zijn iemand die rijk wil worden, kampioen wil worden, bekend wil worden. De ‘need’ speelt zich dan meer af op onstoffelijk niveau. Deze heeft te maken met behoefte aan genegenheid, waardering, gezien willen worden (bijvoorbeeld door een ouder die het in de jeugd heeft laten afweten).

Strategie

Maar wij kwamen tijdens deze sessie scenario begeleiding dus tot de ontdekking, dat er tussen die twee niveaus nog een derde niveau onderscheiden kan worden. Dat is het niveau van ‘de strategie’. Het niveau waarop iemand een manier heeft bedacht om de ‘want’ te bereiken. Om daarmee uiteindelijk – wat vaak overigens mislukt – zijn of haar ‘need’ te verwerven.

Voorbeeld

Als voorbeeld het personage uit de comedy-serie dat wij onder de loep hadden toen wij deze nieuwe storytelling theorie als het ware ontdekten.
Een personage werkt op kantoor met als doel zo snel mogelijk de positie van afdelingschef te verwerven. Dat is zijn ‘want’. Hij hoop dat als hij eenmaal deze positie bereikt heeft, dat hem dat aanzien zal opleveren, met name van zijn vrouw en kinderen. Dat is zijn ‘need’. Hij zorgt ervoor deze ambitie om afdelingschef te worden met niemand te delen en zeker niet met de huidige afdelingschef. Hij is tegen iedereen de vriendelijkheid zelve. Ondertussen laat hij geen kans onbenut om stapje voor stapje richting zijn ‘want’ op te schuiven. Deze vriendelijkheid is zijn ‘strategie’. Het is een dramatisch interessante keuze want hierdoor wordt hij binnen het verhaal een onpeilbare ‘wolf in schaapskleren’.

Want, need strategie. Een interessante drie-eenheid die ik vast nog vaker tijdens een sessie scenario begeleiding erbij zal pakken.

Scenario begeleiding

Mocht er overigens nog behoefte bestaan aan scenario begeleiding, ik heb nog regelmatig ruimte om als scenariocoach op te treden.

En ik vind het nog leuk en leerzaam ook!

Aanmelden Ook een script-coach nodig?

Deel dit bericht!

One Comment

  1. Cor Knoop 31 oktober 2018 at 09:47 - Reply

    Was inderdaad een erg interessant coachingsgesprek, Joost. Erg leuk!

Leave A Comment