Home » Stichting Pelicula

Stichting Pelicula

Stichting Pelicula heeft ingevolge haar statuten ten doel het produceren, schrijven en realiseren van documentaires en andere film- en televisieproducties alsmede het opzetten en geven van workshops en andere vormen van voorlichting op dit gebied, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

RSIN: 814430466

Bestuurssamenstelling en functie:

Naam: Schrickx, Johannes Antonius
Geboortedatum: 05-01-1963
Datum in functie 12-03-2004
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) bevoegdheid18-02-2013

Naam: Schrickx – Domingos Cristovao, Elsa
Geboortedatum 18-07-1984
Datum in functie 01-10-2013 (datum registratie: 16-10-2013)
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam: Dorenbos, Johannes Everardus Bonifacius
Geboortedatum 10-11-1961
Datum in functie 05-11-2018 (datum registratie: 05-11-2018)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid

Hoofdlijnen beleidsplan